Wettelijke wijzigingen F-gassenverordening per 1 januari 2017

Per 1 januari 2017 is de overgangstermijn van de F-gassenverordening verlopen. Dit betekent dat er per die datum een aantal wijzigingen in werking treden. Deze hebben betrekking op:

  • Logboek

Voor het logboek of apparatuur register geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat ook de ondergrens voor het verplicht bijhouden van het logboek per 1 januari 2017 zal veranderen van 3 en meer kg koudemiddel naar 5 en meer ton CO₂ equivalent. De gegevens vanuit logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard.

  • Kenplaten

Vanaf 1 januari 2017 moet nieuw op de markt geplaatste apparatuur/installaties worden voorzien van kenplaten/etiketten die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook het GWP van het koudemiddel en de hoeveelheid CO₂ equivalent bevatten (in de taal van het land waarin het op de markt wordt gebracht). Als het een hermetisch gesloten apparaat betreft moet dit ook worden vermeld.

  • Voorvulverbod (precharge ban)

Er geldt vanaf 1 januari 2017 een verkoopverbod op voorgevulde apparaten, tenzij:

  • Het koudemiddel in het apparaat aantoonbaar onder het EU quotasysteem valt;
  • Het apparaat aantoonbaar door een gecertificeerd installateur wordt geïnstalleerd.

 

Dit betekent dus dat aanbieders (bijvoorbeeld bouwmarkten) van kleine airco’s alleen mogen aanbieden als aan deze twee voorwaarden is voldaan.

 

BRON: www.nvkl.nl

nvkl-infoblad-f-gassenverordening